Vlaamse Miniaturen

De termen 'Vlaanderen' en 'Vlaams' hebben verscheidene betekenissen. De geschiedenis van deze economisch rijke en vaak begeerde regio wordt bepaald door haar ligging ten opzichte van het koninkrijk Frankrijk en het Heilig Roomse Rijk. Buiten de enge betekenis van het graafschap Vlaanderen duidt het adjectief 'Vlaams' vaak ook het geheel van de Zuidelijke Nederlanden aan.

volgende pagina
vorige pagina