vergroten
Grand Armorial équestre de la Toison d'Or [wapenboek van de Orde van het Gulden Vlies]