vergroten
Wapenschilden van het markgraafschap van Oostenrijk en de bezittingen van het Habsburgse huis
Grand Armorial équestre de la Toison d'Or [wapenboek van de Orde van het Gulden Vlies]
Parijs, Arsenal, ms. 4790, f. 18v-19r