vergroten
Jan van Croÿ
Grand Armorial équestre de la Toison d'Or [wapenboek van de Orde van het Gulden Vlies]
Parijs, Arsenal, ms. 4790, f. 143v