vergroten
Initiaal in grisaille
Bundel met documenten betreffende het Land van Waas en de stad Gent
Parijs, BNF, ms. fr. 9014, f. 1r