vergroten
Jean Wauquelin biedt zijn werk aan Filips de Goede aan
Histoire d’Alexandre
Zuidelijke Nederlanden (Brugge ?), 1448.
Parijs, BNF, ms. fr. 9342, f. 5r