vergroten
Jean Wauquelin overhandigt zijn vertaling van een vorstenspiegel aan Filips de Goede
Le gouvernement des princes
De Meester van de Privileges van Gent en Vlaanderen, Doornik en Bergen (?), tussen 1450 en 1452.
Brussel, KBR, ms. 9043, f. 2r