vergroten
Wapen en wapenspreuken van Filips de Goede, geflankeerd door Gideon en Jason (1451)
Martin Le Franc, Champion des dames
De Meester van het Missaal van Paul Beye (Barthélemy Poignare ?), Atrecht, 1451.
Parijs, BNF, ms. fr. 12476, f. 1v