vergroten
Wapen, embleem en wapenspreuken van Filips de Goede en Isabella van Portugal (ca. 1455-1458)
René van Anjou, Mortifiement de vaine Plaisance
Jan De Tavernier, Zuidelijke Nederlanden, ca. 1460-1465.
Brussel, KBR, ms. 10308, f. 1r