vergroten
Scènes uit het leven van Sint-Jan de Evangelist
Middelnederlandse Apocalyps
Pre-Eyckiaanse miniatuurkunst, Zuidelijke Nederlanden, begin van de 15de eeuw.
Parijs, BNF, ms. néerl. 3, f. 1r