vergroten
Verkondiging aan de herders
Getijdenboek ten gebruike van Rome
De Meesters van de goudranken, Brugge, ca. 1440.
Brussel, KBR, ms. 9798, f. 61v