vergroten
Kruisiging
Getijdenboek
De Meesters van Guillebert de Mets, Zuidelijke Nederlanden (Gent), ca. 1420-1430.
Brussel, KBR, ms. 10772, f. 13v