vergroten
Christus voor Pilatus
Getijdenboek ten gebruike van Rome
Willem Vrelant, Rouen, ca. 1430-1440 en Brugge, ca. 1450-1455.
Parijs, Arsenal, ms. 575, f. 127r