vergroten
Tot ballingschap veroordeelde Romeinen
Chroniques de Pise
De Meester van de Kroniek van Pisa, Brugge, ca. 1470.
Parijs, BNF, ms. fr. 9041, f. 5v