vergroten
Vlucht naar Egypte
Getijdenboek
De Meester van het Gebedenboek van Dresden.
Brussel, KBR, ms. IV 315, f. 105v-106r