vergroten
De H. Andreas, beschermheilige van Bourgondië
Getijdenboek ten gebruike van Rome
De Meesters van Guillebert de Mets, Zuidelijke Nederlanden (Gent ?), tussen 1409 en 1419.
Parijs, BNF, ms. n.a.l. 3055, f. 172r