vergroten
De graaf van Vlaanderen
Grand Armorial équestre de la Toison d'Or [wapenboek van de Orde van het Gulden Vlies]
Vlaanderen, 1430-1461.
Parijs, Arsenal, ms. 4790, f. 52v