vergroten
Toernooi van Londen (1342)
Jean de Wavrin, Chroniques d'Angleterre
De Meester van Margaretha van York, Brugge, tussen 1450 et 1475.
Parijs, BNF, ms. fr. 87, f. 58v