vergroten
Jason en de razende stieren
Ovidius, Metamorphoses [Franse versie]
De Meester van Marguaretha van York, Brugge, vóór 1480.
Parijs, BNF, ms. fr. 137, f. 86v