vergroten
Slag bij Sluis (1340)
Jean Froissart, Kronieken
Brugge, ca. 1475.
Parijs, BNF, ms. fr. 2643-2648